Gen Grinders

Vegan Grinders

Vegan Grinders® Doğal nişasta ve diğer biyolojik kaynaklı polimerleri içeren biyo bazlı bir malzemedir. Tek kullanımlık ürünler için en çevreci bileşik çözümdür.

Hidroliz veya fotokimyasal reaksiyonlar gibi diğer çevresel işlemlerin aksine, biyolojik bozunma, organik maddenin inorganik ürünlere (örn. Karbondioksit ve su) tam dönüşümü için benzersiz bir işlemdir.

Biyolojik süreç tamamlandığında, Ürünümüz görünür kirletici veya toksik madde / madde bırakmayan CO2, su, inorganik bileşikler ve biyokütleye dönüşür.

Yeni Vegan Grinders ® serimizi yalnızca yenilenebilir, tamamen bitkisel, sürdürülebilir ve CO2 açısından verimli hammaddelerden üretiyoruz.

Çevremiz, doğamız ve çocuklarımız için yaşamaya değer bir dünya için…

Ürünün çevresel etkisini iyileştirme yetenekleridir. Sera gazı emisyonunun azaltılması, Fosil yakıt tasarrufu, Yerel bir kaynak kullanma imkanı, Yan ürünlerin ıslahı

Vegan Grinders®  ürünleri biyolojik olarak parçalanabilir ve atık madde miktarında bir azalma sağlar.

Biyoplastik malzemelerin özellikleri genellikle geleneksel polimerlerinkinden daha düşük olarak karakterize edilir.

Biyoplastik kullanmanın çeşitli teknik avantajları vardır:

  • İçsel özellikler
  • Biyobozunurluk
  • Yeni işlevler

Bu malzemelerin geliştirilmesi, tarım, kimya ve plastik mühendisliği alanları arasında yeni yolların yaratılmasına olanak sağlamıştır ve kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi yaklaşımıyla uyumludur .

Biyoplastiklerin sosyo-ekonomik bir faydası da vardır, genellikle çevresel sorunların giderek daha fazla farkına varan tüketiciler üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

  • Tüketici talebini karşılamak
  • Şirketin olumlu imajı
  • Ürünün çekiciliği
Vegan Grinders®, biyoplastikte tanınmış bir ana oyuncudur ve bitkisel bazlı malzemelerden biyolojik olarak parçalanabilir malzemelere kadar en kapsamlı biyoplastik malzeme portföyüne sahiptir.
Vegan Grinders ® ile size , geleneksel ürünlere sürdürülebilir bir alternatif olarak seçilmiş baharat değirmenlerimizi ve Vegan Grinders Securibox ® ürününü sunuyoruz. ” Kanıtlanmış işlevsellik ve olağanüstü kalite ile…”

Spesifik biyopolimerlerin kullanımıyla farklı ürün gereksinimlerine ulaşıyoruz. Tüm hammaddeler kontrollü, çevreye duyarlı ve GDO’suz yetiştirme işleminden gelir.

” Vegan Grinders ® ile ekolojik ayak izimizi iyileştirmeye başka bir katkıda bulunuyoruz. “

GEN GRİNDERS ® ” DÜNYAYI DAHA İYİ BİR YER HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ.

[video_popup url=”/genplastik.mp4″ img=”/wp-content/uploads/2020/03/facebook-play-button-png-clip-art-white-video-play-butto-11562848811ou9gl8ilch.png”]

Gen Grinders, yüksek teknoloji ürünü plastik parçalar tedarikinde lider firma olan Gen Plastik Ltd Co.’nun bir kuruluşu olarak 2000 yılında İzmir’de kurulmuştur.